Årsmøte 2020 – utsettes!

(Årsmøte: 15. April kl 18.00 i Aulaen på Tonsenhagen skole.) Frist for å melde inn saker er 6 mars 2020.

Grunnet den nåværende situasjonen og tiltakene fra regjeringen, utsettes årsmøtet.