Årsmøter 2020 og 2021

Planlagte årsmøter i Aulaen på Tonsenhagen skole er utsatt grunnet den nåværende situasjonen og tiltakene fra regjeringen. Årsmøte og ekstraordinært årsmøte er avholdt digitalt i mai resp. oktober 2020 og i april 2021.