Årvoll Kabelnett informasjon

Fra 1. oktober 2019 vil Årvoll Kabelnett levere nye og forbedrede tv- og bredbåndstjenester. Alle husstand har fått informasjon i postkassen. Se også www.arvoll.no