02/12/20

Årsmøter 2020 og 2021

Planlagte årsmøter i Aulaen på Tonsenhagen skole er utsatt grunnet den nåværende situasjonen og tiltakene fra regjeringen. Årsmøte og ekstraordinært årsmøte er avholdt digitalt i mai resp. oktober 2020 og i april 2021.

 

11/7/19

Renhold i fellesområde

Fra og med fredag 8. nov vil alle felles arealer bli vasket av renholdere fra ny samarbeidspartner. Alle beboere har fått informasjonsskriv per e-post/post.

10/20/19

Vedlikeholdsarbeid

Rehabiliteringsprosjektet er lagt på is. USBL´s Bevar vedlikeholds-rapport vil være til hjelp for videre tiltak. Styret jobber videre med prioriterte ting som kloakkrør, tak, branndører, fukt i kjeller og fasade/ytterpanel. Viser til e-post/informasjonsskriv okt. 2019.

10/20/19

Stoppekran på bad

Vannskader grunnet lekkasje ved stoppekran på hovedledning i anknytning til seksjoners bad er sameiets ansvar. Eiere som har bad og stoppekran eldre en 10 år må melde ifra til styret, slik at stoppekran og området rundt disse kan bli kontrollert. Dette som et forebyggende tiltak. Det vil bli samordnet med en rørlegger. Mer info kommer.

10/20/19

Markiser

Eiere som ønsker etablere ny markise eller bytte duk kontakter styret for informasjon om riktig fargekode. Se også eget informasjonsskriv v/e-post, okt. 2019.

10/20/19

Parkeringsbevis

Plasseres i bilens frontrute og skal brukes av alle beboere/gjester når sameiets   p-plasser blir benyttet.

10/20/19

Brannsikre dører til alle seksjoner

I ny lov fra 1. januari 2019, Eierseksjonsloven §32, er sameiet ansvarlig for at alle ytterdører inn til hver enkelt boligseksjon er brannsikker, døren må være av B30/BD35 kvalitet. Flere seksjoner har ikke godkjent inngangsdør, det er startet en prosess og mer info vil komme.

10/19/19

Rørfornying 21-23 oktober, Stengning av Vann og Avløp

Sameiet har fått pålegg fra Oslo Kommune vann- og avløpsetat om utbedring av privat avløpsledning. Som tidligere informert i informasjons-skriv starter arbeidet i uke 43. Varsel om stengning av vann og avløp i  hver blokk er levert alle per e-post/post og finnes som oppslag på info.tavler. Viktig! Utslipp av vann f.eks fra toalett og servant i denne tiden kan resultere i oversvømmelse og merarbeid, forsinkelser og økte kostnader.

 

09/24/19

Årvoll Kabelnett informasjon

Fra 1. oktober 2019 vil Årvoll Kabelnett levere nye og forbedrede tv- og bredbåndstjenester. Alle husstand har fått informasjon i postkassen. Se også www.arvoll.no