Drenering rundt våre bygninger

Vedlikehold av eldre drenering fra 1964 er utbedret i tidsperioden feb.- mai 2021 og uteområdet er nå  tilbakestilt.