HMS

EL -Tavler

Lysmester’n AS har i 2014 byttet ut våre tre gamle hoved El-tavler med nye moderne (bl.a automat hovedsikringer).

Brannvarslingsanlegg

Sameiet har brannvarslinganlegg levert av Norsk Brannvern. Bruksinstruks til vårt brannvarslingsanlegg kan leses ved å klikke på lenken her.

 

HMS-System

Ifølge forskrifter knyttet til intern kontroll må vi som sameie ha et aktivt HMS system. Styret bruker et Web-basert HMS system fra vår forretningsfører Usbl som heter Bevar.