Husordensregler

Boligsameiet Kristine Bonnevies vei 5 – 14

(Endret på ordinært sameiermøte 06.04.2017)

 

Beboerne plikter å følge ordensreglene, og er ansvarlige for at reglene blir overholdt av andre som gis adgang til leiligheten.
Styret i sameiet kan kreve vederlag for utlegg som følge av brudd på reglene.

 

1. Beboerne må bruke fellesareal, både ute og inn, på en hensynsfull måte slik at de ikke skades, men etterlates i god stand. Fellesbodene skal ikke benyttes til f.eks. lagring av flyttelass eller som oppbevaringsrom for møbler for en eier som leier ut leiligheten. En sameier kan av styret bli pålagt å fjerne eiendeler fra fellesboden hvis disse opptar mer plass enn det som er rimelig.

2. Ingen må sette fra seg barnevogner, ski, sykler, esker o.l. i trappeoppgangene til hinder for medboernes vask og ferdsel.

3. Ytterdører samt kjellerdører skal holdes låst. Den som lufter skal påse at dørene lukkes og låses etterpå.

4. Utlufting av leiligheten mot felles oppgang til sjenanse for medboere, samt røyking i trappeoppgangene er forbudt.

5. Rom med vannledning må holdes tilstrekkelig oppvarmet slik at frysing unngås.

6. Det skal holdes nattero mellom kl. 23.00 og 07.00. Sjenerende støy bør heller ikke forekomme på søn- og helligdager. Ved spesielle anledninger hvor selskapeligheter vil føre til brudd på denne regel skal beboerne varsles i god tid på forhånd.

7. Det er seksjonseierens ansvar at dersom respektive beboers postkasse og utvendige ringeklokke merkes, skal det være med standard skilttype og korrekte navn, slik som beskrevet i dokumentet ”orientering til eiere og beboere”. At postkasse og ringeklokke ikke merkes med navn aksepteres.

8. Markiser kan fritt settes opp, med stofftype og farge etter sameiets vedtak.

9. Unngå parkering slik at fremkommeligheten til inngangene hindres (for f.eks. brannbil, ambulanse og flyttebil). Unngå også at bilen blir gående med motoren i gang til sjenanse for medbeboerne. Sameiets parkeringsareal skal kun benyttes av kjøretøy med gyldig registrering. Inngangspartiene skal derfor kun benyttes til nødvendige av- og pålessinger over et begrenset tidsrom. All annen aktivitet knyttet til registrerte kjøretøyer samt all annen virksomhet og aktivitet må forgå på sameiets oppmerkede parkeringsplasser.

10. Beboerne skal etter tur vaske trapper og gang hver sin uke. Arealene skal minimum vaskes en gang per uke og mer ved behov. Beboerne i kjelleretasjen vasker grunnavsatsen. Beboerne i første etasje vasker sitt plan og trapp ned til grunnplanet. Annen etasje og trappen ned til første, vaskes av beboerne i annen etasje. Er man forhindret fra å ta sin vaskeuke – bytt med en medboer.

11. Beboerne skal sørge for god hygiene i egen leilighet, slik at naboer ikke sjeneres, og plikter og melde fra til styret om skadedyr som måtte oppstå i leiligheten.

12. Vaskeriet kan benyttes mellom kl 08.00 og 22.00 på hverdager og
mellom kl 08.00 og kl 20.00 på lørdager. Og mellom kl. 12.00 og kl. 16.00 på søn-og helligdager.

* Følg instruks for bruk av maskinene.
* Bruk permen med vaskelister og sørg for at du ikke tar andres vasketid.
* Vaskerommet skal holdes rent og ryddig. Husk og fjerne lo fra lofilteret i tørketrommelen.

13. Dyrehold må ikke være til sjenanse for andre beboere. Det er ikke tillatt å la dyr oppholde seg i trappeoppgangene.

14. Bygningsmessige forandringer som å forandre bygningens fasade, er ikke tillatt uten godkjennelse. Forandringer i den enkelte seksjon må utføres på en faglig tilfredsstillende måte etter gjeldende bygningsforskrifter. Sameiets oppslagstavler disponeres av styrets medlemmer og varamedlemmer. Eksterne oppslag er ikke tillatt. Eiere og beboere må ha ett vara- eller styremedlems godkjennelse og signatur på ønsket oppslag.