Norsk Brannvern befaring i september 2019

Minner om befaring. Norsk Brannvern vil foreta en kartlegging av brannsikkerheten og utføre enkle kontroller. Vennligst se eget oppslag på informasjonstavlen. Eiere har også fått info på e-post.