Rørfornying 21-23 oktober, Stengning av Vann og Avløp

Sameiet har fått pålegg fra Oslo Kommune vann- og avløpsetat om utbedring av privat avløpsledning. Som tidligere informert i informasjons-skriv starter arbeidet i uke 43. Varsel om stengning av vann og avløp i  hver blokk er levert alle per e-post/post og finnes som oppslag på info.tavler. Viktig! Utslipp av vann f.eks fra toalett og servant i denne tiden kan resultere i oversvømmelse og merarbeid, forsinkelser og økte kostnader.