Trivselsregler for fellesvaskeriet

 

Vasketid

  • Vaskeriet kan brukes fra kl. 08.00 – 22.00 på hverdager. Lørdager fra kl. 08.00 – 20.00. På søndager og helligdager kan vaskeriet benyttes fra kl. 12.00 – 16.00.
  • Før deg opp på listen før du bruker vaskeriet.
  • En leilighet kan maksimalt reservere 2 vaskeøkter av gangen (4 timer til sammen).
  • Stryk reservert tid dersom du ikke skal benytte den likevel, slik at andre kan slippe til.
  • Reservert tid må tas i bruk innen 20 minutter, hvis ikke står andre fritt til å føre seg opp.
  • Gjør deg ferdig innenfor din reserverte tid, slik at du ikke ”spiser” av andres tid.

 

Bruk av vaskeriet

  • Tøm alle lommer før plagget legges i maskinen.
  • Sørg for å tømme maskinene for alt tøy når du er ferdig.
  • Gjør rent etter deg (tørk av benkene og maskinene for støv/såperester etc. – også i såpebeholderne, tøm lofilteret i tørketrommelen og støvsug/vask gulvet ved behov).