Vedlikeholdsarbeid

Rehabiliteringsprosjektet er lagt på is. USBL´s Bevar vedlikeholds-rapport vil være til hjelp for videre tiltak. Styret jobber videre med prioriterte ting som kloakkrør, tak, branndører, fukt i kjeller og fasade/ytterpanel. Viser til e-post/informasjonsskriv okt. 2019.